Galería de Cabaleiros 2018-01-20T16:11:48+00:00

Project Description

GALERÍA DE CABALEIROS

Maestres

D. Antonio Gundín Fandiño 
3 maio 1990 – 19 maio 2007

D. Vicente Ángel Iglesias Martelo
19 maio 2007 – 14 maio 2011

D. José Vilasánchez Hermida
14 maio 2011 – 16 maio 2015

D. Manuel M. Mora y Pita da Veiga
16 maio 2015 – 27 marzo 2017

D. José Enrique Duarte Novo
27 marzo 2017 –

Gran Maestres

Gran Maestre de Honra
D. Francisco Vázquez y Vázquez

Gran Maestre 2007-2011
D. Javier Losada de Aspiazu

Gran Maestre de Honra
D. Francisco Vázquez y Vázquez

Gran Maestre 2015  
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Maestre de Honra Fundador 
D. Antonio Gundín Fandiño

Cabaleiros de Honra

Cabaleiro de Honra 1997
D. Máximo de Miguel Pag  
Capitán Xeral de Galicia

Cabaleiro de Honra 1998
D. Eduardo Toba Muiños 
Ex Seleccionador Nacional de Fútbol

Cabaleiro de Honra 1999
Doña Margarita Ponte López.
Presidente de Amigos de La Coruña

Cabaleiro de Honra 2000
Don Augusto César Lendoiro 
Presidente do R.C. Deportivo de La Coruña

Cabaleiro de Honra 2001
D. José Cora Rodríguez 
Valedor do Pobo

Cabaleiro de Honra 2002
Doña Carmela Arias y Diaz de Rábago 
Condesa de Fenosa

Cabaleiro de Honra 2003
D. Gerardo Fernández Albor  
Ex Presidente da Xunta de Galicia

Cabaleiro de Honra 2004
S.A.I.R. Archiduque Otto de Habsburgo 
Presidente da Unión Paneuropea

Cabaleiro de Honra 2005
D. Manuel Fraga Iribarne
Ex Presidente da Xunta de Galicia

Cabaleiro de Honra 2006
D. Rodrigo García Vizoso 
Ex xogador do R.C. Deportivo

Cabaleiro de Honra 2007
Doña Rosalía Mera Goyenechea 
Presidente da Fundación Paideia

Cabaleiro de Honra 2008
D. José Manuel Liaño Flores
Ex-Alcalde de A Coruña, Xuíz xubilado

Cabaleiro de Honra  2009
D. Andrés Fernández-Albalat Lois  
Arquitecto coruñés e presidente do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Cabaleiro de Honra 2010
Don José Antonio Quiroga y Piñeyro 
Presidente do Patronato da Fundación Centro Oncológico de Galicia “José Antonio Quiroga y Piñeyro”

Cabaleiro de Honra 2011
Don José Isaac Díaz Pardo 
Pintor, escultor, escritor, ceramista, … Falecido antes de ser investido. Privilexio entregado á súa viúva e fillo.

Cabaleiro de Honra 2012
Don Santiago Rey Fernández-Latorre 
Presidente da “Voz de Galicia S.A.” Hijo Predilecto da Coruña. Gran Cruz do Mérito Civil.

Cabaleiro de Honra 2013
Don José Mª Rivera Trallero  
Apoderado Mancomunado Solidario de CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA S.L.

Cabaleiro de Honra 2014
Don José Luis Meilán Gil 
Catedrático y ex_Rector de la Universidade de A Coruña.

Cabaleiro de Honra 2015
Don Fernando González Laxe 
Ex-Presidente de la Xunta de Galicia.

Cabaleiros de Mérito

Cabaleiro de Mérito 
Doña Mª del Rosario Castells Vila

Cabaleiro de Mérito 
D. José Redondo Santos 

Cabaleiro de Mérito 
D. Fernando Suárez García

Cabaleiro de Mérito 
D. Manuel Rodríguez Maneiro 
su viuda recibiendo el Privilegio en el transcurso de la cena de las Investiduras 2007

Cabaleiro de Mérito 
D. José María Gómez-Ulla y Lea 

Cabaleiro de Mérito
D. Fernando Suárez García

Cabaleiro de Mérito
Don Ernesto Vázquez Mariño 

Cabaleiro de Mérito
Don Vicente Ángel Iglesias Martelo 

Cabaleiros de Mérito
D. José Luís Fernández Caramés,
Dña. Encarnación Díaz Pereira,
D. Roberto Antonio Castro Blanco y
D. Manuel Balseiro González. 

Medallón a Título Póstumo 1992

Polo seu constante e extraordinario esforzo en realizar as iniciativas que a OCMP propoñía, a Xunta de Goberno concedeu a Rosario López Noguerol (Charo a de Pintos) e a Fernando Areas Quintela, Fundador, o Medallón a Título Póstumo.

A cerimonia de entrega realizouse durante a Cea Renacentista “Cea na noite do 3 ao 4 de maio de 1589”, autor Antonio Gundín Fandiño, celebrada na Sociedade Deportiva Hípica a noite do 26 de xuño de 1992.

Recollen os Medallones Alfonso Pintos, viúvo de Rosario López Noguerol (Charo a de Pintos) e Manuel Santiago Areas Roca, fillo do Fundador Fernando Areas Quintela.