Yearly Archives: 2017

Inicio|2017

Encontro Navideño

2018-08-25T09:44:54+00:0023 Decembro 2017|

O Encontro Navideño celebrouse o día 21 de decembro, no Sporting Club Casino, onde se repasaron mediante imaxes todas as actividades realizadas durante o ano 2017 e entregáronse recordos ás

Xogos Florais Maria Pita 2017

2018-02-15T22:51:38+00:001 Decembro 2017|

[:gl]

O venres 1 de decembro, coa solemnidad habitual celebrábanse no auditorio de AFUNDACIÓN, Cantón Grande núm. 8, os XXVI Xogos Florales María Pita 2017.

[:es]

El viernes 1 de diciembre, con la solemnidad acostumbrada se han celebrado en el auditorio de AFUNDACIÓN, Cantón Grande núm. 8, los XXVI Juegos Florales María Pita 2017.

[:]

Festa do Outono 2017

2018-08-25T11:20:45+00:0028 Outubro 2017|

[:gl]

O sábado 28 de outubro realizouse a Festa do Otoño na Sala Victoria do Hotel Finisterre, cea anual solidaria organizada pola ROCMP en beneficio dunha entidade social que axuda ás persoas con risco de exclusión.

[:es]

El sábado 28 de octubre se celebró en el Salón Victoria del Hotel Finisterre la "Fiesta del Otoño", cena anual solidaria organizada por la ROCMP en beneficio de una entidad social de ayuda a personas en riesgo de exclusión.

[:]

Homenaxe do Foro Maria Pita a Fernando Rey

2018-02-15T22:57:16+00:0023 Setembro 2017|

[:gl]

O pasado 23 de setembro ás 18:00 h. en a Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) a Real Orde de Cabaleiros de María Pita rendeulle unha homenaxe a Fernando Rey no centenario do seu nacemento na nosa Cidade.

[:es]

El pasado 23 de septiembre a las 18:00 h. en la Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) la Real Orden de Caballeros de María Pita le rindió un homenaje a Fernando Rey en el centenario de su nacimiento en nuestra Ciudad.

[:]

O Doutor Duarte en “A Nosa Xente”

2018-02-15T22:58:26+00:0017 Setembro 2017|

[:gl]

Co título de "Medicina de vangarda para o cancro de próstata" LA VOZ DE GALICIA publicou o domingo dia 17, a dobre páxina, unha reportaxe no que se cita como referencia en Galicia ao Hospital San Rafael entrevistando, con este motivo, ao especialista da Unidade de Urología do devandito Hospital, o Doutor José Duarte.

[:es]

Con el título de "Medicina de vanguardia para el cáncer de próstata" LA VOZ DE GALICIA publicó el domingo dia 17, a doble página, un reportaje en el que se cita como referencia en Galicia al Hospital San Rafael entrevistando, con este motivo, al especialista de la Unidad de Urología de dicho Hospital, el Doctor José Duarte.

[:]

Fernández Albor en “A nosa xente”

2018-02-15T22:58:59+00:0016 Setembro 2017|

[:gl]

Ao cumprir os seus 100 anos de idade, o Doutor D. Gerardo Fernández Albor, nomeado no ano 2003 Cabaleiro de Honra da nosa Real Orde, recibiu unha homenaxe a través dun simposio internacional polo cal desfilaron diversos expertos para analizar a súa biografía e a época que lle tocou vivir.

[:es]

Al cumplir sus 100 años de edad, el Doctor D. Gerardo Fernández Albor, nombrado en el año 2003 Caballero de Honor de nuestra Real Orden, recibió un homenaje a través de un simposio internacional por el cual desfilaron diversos expertos para analizar su biografía y la época que le tocó vivir.

[:]

Boletín núm. 56 Agosto 2017

2018-02-15T23:11:18+00:0020 Agosto 2017|

[:gl]

Maestre José E. Duarte no Libro de Honra do Pazo de Mariñan en presenza de D. Valentín González Formoso, Presidente da Deputación da Coruña, ao finalizar a reunión da nosa Xunta de Goberno co Presidente da Deputación para informarlle sobre as actividades e proxectos da Real Orde.

[:es]

Maestre José E. Duarte en el Libro de Honor del Pazo de Mariñan en presencia de D. Valentín González Formoso, Presidente de la Diputación de A Coruña, al finalizar la reunión de nuestra Junta de Gobierno con el Presidente de la Diputación para informarle sobre las actividades y proyectos de la Real Orden.

[:]

Fernández Albor, Cabaleiros de Honra 2003, cumpre 100 anos

2018-01-24T18:24:19+00:0019 Agosto 2017|

[:gl]

D. Gerardo Fernández Albor, nomeado no ano 2003 Cabaleiro de Honra desta Real Orde, cumpriu onte 100 anos. O primeiro presidente da Xunta elixido nas urnas polo pobo galego, celebrouno en familia, reunindo na súa casa de Biduido (Ames) a todos os seus fillos, sete, e a gran parte dos seus netos e bisnietos.

[:es]

D. Gerardo Fernández Albor, nombrado en el año 2003 Caballero de Honor de esta Real Orden, cumplió ayer 100 años. El primer presidente de la Xunta elegido en las urnas por el pueblo gallego, lo celebró en familia, reuniendo en su casa de Biduido (Ames) a todos sus hijos, siete, y a gran parte de sus nietos y bisnietos.

[:]

Peregrinación e Invocación

2018-02-15T23:12:49+00:0018 Agosto 2017|

[:gl]

O pasado martes 15 de agosto, festividade da Asunción da Virxe, a Real Orde de Cabaleiros de María Pita culminou a súa peregrinación do Camiño Inglés coa chegada á Catedral de Santiago de Compostela.

[:es]

El pasado martes 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, la Real Orden de Caballeros de María Pita culminó su peregrinación del Camino Inglés con la llegada a la Catedral de Santiago de Compostela.

[:]