Monthly Archives: Setembro 2017

||Setembro

Homenaxe do Foro Maria Pita a Fernando Rey

2018-02-15T22:57:16+00:0023 Setembro 2017|

[:gl]

O pasado 23 de setembro ás 18:00 h. en a Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) a Real Orde de Cabaleiros de María Pita rendeulle unha homenaxe a Fernando Rey no centenario do seu nacemento na nosa Cidade.

[:es]

El pasado 23 de septiembre a las 18:00 h. en la Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) la Real Orden de Caballeros de María Pita le rindió un homenaje a Fernando Rey en el centenario de su nacimiento en nuestra Ciudad.

[:]

O Doutor Duarte en “A Nosa Xente”

2018-02-15T22:58:26+00:0017 Setembro 2017|

[:gl]

Co título de "Medicina de vangarda para o cancro de próstata" LA VOZ DE GALICIA publicou o domingo dia 17, a dobre páxina, unha reportaxe no que se cita como referencia en Galicia ao Hospital San Rafael entrevistando, con este motivo, ao especialista da Unidade de Urología do devandito Hospital, o Doutor José Duarte.

[:es]

Con el título de "Medicina de vanguardia para el cáncer de próstata" LA VOZ DE GALICIA publicó el domingo dia 17, a doble página, un reportaje en el que se cita como referencia en Galicia al Hospital San Rafael entrevistando, con este motivo, al especialista de la Unidad de Urología de dicho Hospital, el Doctor José Duarte.

[:]

Fernández Albor en “A nosa xente”

2018-02-15T22:58:59+00:0016 Setembro 2017|

[:gl]

Ao cumprir os seus 100 anos de idade, o Doutor D. Gerardo Fernández Albor, nomeado no ano 2003 Cabaleiro de Honra da nosa Real Orde, recibiu unha homenaxe a través dun simposio internacional polo cal desfilaron diversos expertos para analizar a súa biografía e a época que lle tocou vivir.

[:es]

Al cumplir sus 100 años de edad, el Doctor D. Gerardo Fernández Albor, nombrado en el año 2003 Caballero de Honor de nuestra Real Orden, recibió un homenaje a través de un simposio internacional por el cual desfilaron diversos expertos para analizar su biografía y la época que le tocó vivir.

[:]