Cabaleiros 2018-09-02T10:29:47+00:00

Xunta de Goberno

Unha vez celebrada, o 27/03/2017, o Capítulo Xeral Extraordinario convocado para o efecto, a actual Xunta de Goberno está constituída por:

D. José Enrique Duarte Novo
Maestre

Santa Comba.
Médico por vocación.
Viaxeiro e aprendiz de fotógrafo.
Coordinador da Unidad de Urología doHospital San Rafael.

D. Joaquín Nebot Guiñales
Lugartenente

Segovia.
Residente na Coruña desde fai anos.
Criminólogo e profesor.

Dª Flory Fernández Villar
Canciller

A Coruña.
Estudiosa da vida.

D. José Manuel Vázquez Forno
Vicecanciller

A Coruña.
Gestor de outsourcing bancario.
Colaborador do despacho C.C.C & B. de Abogados.

Dª María del Carmen García Seijas
Clavero

Impulsora de proxectos empresariais. Xerente de entidades de ámbito empresarial. Colaboradora técnica de proxectos de desenrolo empresarial e social. O meu obxetivo: aprender, medrar e contruir todolos días (ou intentalo).

D. Roberto Antonio Castro Blanco
Veedor

A Coruña.
Inxeñeiro de Caminos, Canais e Portos da Universidade de Cantabria.
Funcionario da Xunta de Galicia.

D. José Luís Fernández Caramés
Alférez Maior 1º e Mestre de Ceremonias

Ingresei na Real Orden o 13 de Maio de 1995. Fun Vicecanciller dende aquela data, ata o falecemento de Maneiro, cando paso a ser Canciller. Na actualidade teño o cargo de Maestro de Ceremonias, dentro da actual Xunta de Goberno.

Dª Genoveva Gundín González
Alférez Maior 2º

A Coruña.
Empresaria, estudiante e madre a tempo completo.

D. Manuel Brünbeck Valdés
Alférez Maior 3º

Vilagarcia de Arousa (e coruñes de adopción). Aparellador.
Profesor titular (xubilado) da Universidade da Coruña.

D. Salvador Peña Díaz
Alférez Maior 4º

A Coruña.
Técnico en Actividades Institucionais da Universidade da Coruña.

Dª Ana María Nieves Ónega
Alférez Maior 5º

Cabaleiros

 • Don Francisco Vázquez y VázquezGran Maestre de Honor.
 • Don Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, Gran Maestre.
 • Don Antonio Gundín Fandiño, Maestre de Honor Fundador.
 • 1997 Don Máximo de Miguel Pagé, Capitán General de Galicia.
 • 1998 Don Eduardo Toba Muíños, Ex Seleccionador Nacional de Fútbol.
 • 1999 Doña Margarita Ponte López, Presidente de Amigos de La Coruña.
 • 2000 Don Augusto César Lendoiro, Presidente del R.C. Deportivo.
 • 2001 Don José Cora Rodríguez, Valedor do Pobo.
 • 2002 Doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa.
 • 2003 Don Gerardo Fernández Albor, Ex Presidente de la Xunta de Galicia
 • 2004 S.A.I.R. Archiduque Otto de Habsburgo, Presidente de la Unión Paneuropea
 • 2005 Don Manuel Fraga Iribarne, Ex Presidente de la Xunta de Galicia
 • 2006 Don Rodrigo García Vizoso, Ex Jugador del R.C. Deportivo
 • 2007 Doña Rosalía Mera Goyenechea, Presidente de la Fundación Paideia
 • 2008 Don José Manuel Liaño Flores, Juez jubilado y Ex Alcalde de La Coruña
 • 2009 Don Andrés Fernández-Albalat Lois, Presidente del Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses
 • 2010 Don José Antonio Quiroga y Piñeyro, Presidente del Patronato de la Fundación Centro Oncológico de Galicia “José Antonio Quiroga y Piñeyro”
 • 2011 Don Isaac Díaz Pardo, Pintor, escultor, escritor, profesor, ceramista y destacado galeguista.
 • 2012 Don Santiago Rey Fernández-LatorrePresidente de “Voz de Galicia S.A.”  Fillo Predilecto de La Coruña.  Gran Cruz do Mérito Civil.
 • 2013 Don José Mª Rivera Trallero, Apoderado Mancomunado Solidario de CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA S.L.
 • 2014 Don José Luis Meilán Gil, Catedrático y ex_Rector de la Universidade de A Coruña.
 • 2015 Don Fernando González Laxe, Ex-Presidente de la Xunta de Galicia.
 • 2016 Don Luis Suárez Miramontes, Ex-jugador internacional de fútbol.
 • 2017 Ángel Carracedo Álvarez Catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago y director del grupo de Medicina Genómica.

Fallecidos (E.P.D.)

 • Don Eduardo Toba Muiños.
 • Doña Margarita Ponte López.
 • Don José Cora Rodríguez.
 • Don Rodrigo García Vizoso.
 • Doña Carmela Arias y Díaz de Rábago.
 • S.A.I.R. Archiduque Otto de Habsburgo.
 • Don Isaac Díaz Pardo.
 • Don Manuel Fraga Iribarne.
 • Doña Rosalía Mera Goyenechea.
 • Doña Maria del Rosario Castells Vila
 • Don José Redondo Santos
 • Don Fernando Suárez García
 • Don Manuel Rodríguez Maneiro
 • Don José María Gómez-Ulla y Lea
 • Doña María Rosa González Rodríguez
 • Don Ernesto Vázquez Mariño
 • Don Vicente Ángel Iglesias Martelo
 • Don José Luís Fernández Caramés
 • Doña Encarnación Díaz Pereira
 • Don Roberto Antonio Castro Blanco
 • Don Manuel Balseiro González

Falecidos (E.P.D.)

 • Don Manuel Rodríguez Maneiro
 • Don Fernando Suárez García
 • Don José María Gómez-Ulla y Lea
 • Doña Maria del Rosario Castells Vila
 • Don José Redondo Santos
 • Abeijón Fábregas, D. Antonio
 • Alvite Bruzos, D. Carlos
 • Arcos Yáñez, D. Juan Carlos
 • Arenas Roca, D. Manuel Santiago
 • Arrojo Fernández, D. José María
 • Balseiro González, D. Manuel
 • Barreiro Díaz, D. José María
 • Borrero Touza, D. Emilio
 • Brünbeck Valdés, D. Manuel
 • Cabal Casares, D. Carlos
 • Cabanillas Castro, Doña María del Carmen
 • Caínzos Fernández, D. Miguel
 • Cairo Antelo, D. José Manuel
 • Caridad Caridad, D. Francisco
 • Carro Igelmo, D. Alberto José
 • Castro Babío, D. Víctor Antonio
 • Castro Blanco, D. Roberto Antonio
 • Cid Castro, Doña María Luisa
 • De Llano Monelos, D. Gabriel
 • De Torres Belando, D. Pedro
 • Díaz Pereira, Doña Encarna
 • Duarte Novo, D. José Enrique
 • Fernández Caramés, D. José Luís
 • Fernández Rivera, D. José
 • Fernández Villar, Doña Flory
 • Ferreiro Broz, Dª María del Mar
 • Folgueiras Conde, D. Manuel
 • Gallego Pita, D. César
 • García Casal, D. Felipe Alfredo
 • García Fandiño, D. Santiago
 • García González, Doña María Rosa
 • García Merino, D. Ramón
 • García Seijas, Doña Maria del Carmen
 • Gestal Varela, D. Eulogio
 • Gómez-Ulla de Irazazábal, D. Mariano
 • González Rodríguez, Doña María Rosa
 • González Roel, D. Agustín
 • Gorrochategui Santos, D. Luís
 • Gundín Fandiño, D. Antonio
 • Gundín González, D. Emilio
 • Gundín González, Doña Genoveva
 • Gundín González, Dª Paula
 • Iglesias Lugrís, D. Fernando
 • Iglesias Martelo, D. Vicente Ángel
 • Lesta Castelo, Doña Blanca
 • López Rodríguez, D. Fernando
 • Lorenzo Caravaca, Doña Vanessa
 • Martinez Suárez, D. José Luis
 • Masián Barbo, D. José Luís
 • Medín Guyatt, D. Juan José
 • Medín Prego, D. José Oscar
 • Mondelo Crespo, D. José Manuel
 • Mora y Pita da Veiga, D. Manuel María
 • Moreno Aragón, D. Cándido
 • Mourelo Barreiro, D. Francisco José
 • Nebot Guiñales, D. Joaquín
 • Negreira Souto, D. Carlos
 • Nieves Ónega, Dª Ana María
 • Olcina Martín, D. José Antonio
 • Oliver López, D. José Manuel
 • Otero Díaz, Doña Lara
 • Padín Fernández, Doña Mariel
 • Peña Díaz, D. Salvador
 • Pita Toledo, D. Juan Luís
 • Porteiro Chouciño, Doña Ana María
 • Priegue Padín, Doña Maria Elena
 • Prieto López, D. Fernando José
 • Puente Parra, D. Andrés
 • Quintá Cortiña, D. Andrés
 • Ramos Rodríguez, D. Hugo
 • Rieiro Romar, D. Manuel
 • Rios Mejuto, D. Juan Andrés
 • Rivas Caridad, D. Manuel
 • Rodríguez Ares, D. Ramón
 • Rodríguez Montero, D. Pablo Sergio
 • Rodríguez Rodríguez, D. Manuel
 • Roquer Seoane, Doña María Amparo
 • Salgado Rodríguez, D. Carlos
 • Seivane Vior, D. Pablo
 • Someso Salvadores, D. Álvaro
 • Soto Loureiro, D. José Óscar
 • Tapia Fidalgo, D. Emilio
 • Toba Blanco, D. Eduardo
 • Touza Toja, D. Manuel
 • Varela de Ugarte, D. Álvaro
 • Varela Rodríguez, Doña Beatriz Julia
 • Vázquez Forno, D. José Manuel
 • Vázquez Mariño, D. Ernesto
 • Vázquez Rivas, D. Manuel
 • Vázquez Rodríguez, D. Ángel
 • Veloso Quintas, Doña Rosa
 • Vilanova Carrodeguas, D. Brais
 • Vilasánchez Hermida, D. José
 • Don José Fco. Rodríguez Queiruga, Comendador
 • Don Eduardo Martín Robba
 • Don Marcial García Gil
 • Don Olivier Steu
 • Don Sabino Serrano Segovia
Investiduras 2017
Investiduras 2016
Investiduras 2015

 E.P.D.

 • D. Fernando Arenas Quintela.  Fundador, Electo, Medallón a Título Póstumo.
 • D. Francisco Javier Fonte Gundín. Fundador, Investido.
 • D. José Luis Gil Cagiao, Investido.
 • D. Ramón Garcia Fontenla, Investido.
 • D. Alfonso Gallego Vila, Investido.
 • D. Manuel Alcázar Bermejo, Investido.
 • D. Manuel Rodríguez Maneiro, Fundador, Investido, Canciller, De Mérito.
 • D. José Luis Vázquez Iglesias . Investido.
 • D. Pedro Ángel Losa Bordomás. Investido.
 • D. Venancio Lafuente del Rey. Investido.
 • D. Víctor García Puga. Investido.
 • D. Fernando Suárez García. Investido, De Mérito.
 • D. José María Gómez-Ulla y Lea. Investido, De Mérito.
 • D. Manuel Galán Canle. Investido.
 • D. Francisco de Paula Serrano Molina. Investido.
 • D. Santiago Nogueira Romero. Electo.
 • Doña Maria del Rosario Castells Vila. Investido, De Mérito.
 • D. José Redondo Santos. Fundador. Investido, De Mérito.
 • Doña Amelia Felicitas Pereiro Bouza. Investido.
 • D. Emilio Luis Iglesias Rodríguez. Investido.
 • D. José Luis Alonso Zato. Investido.
 • D. Agustín Abelleira Garbayo. Investido.
 • D. José Manuel Oliver López. Investido.
 • Fernando Arenas Quintela, Fundador
 • Charo López Nogueira
 1. Agrupación Musical Albéniz
 2. Coral Polifónica El Eco.
 3. Muy Venerable Orden Tercera de San Francisco
 4. Coral Polifónica del Centro Social de la Sagrada Familia
 5. Sporting Club Casino Coruña