A Nosa Ciudad: A Coruña

Espazo para a publicación de artigos sobre A Coruña, cunha extensión non máis aló de dúas páxinas e con temas inéditos de actualidade, informativos, descritivos da nosa urbe, anecdóticos, e se son históricos só achados.

Os artigos enviaranse a contacto@ordendecaballerosdemariapita.es daremos acuse de recibo, serán publicados o mesmo día da súa recepción.

Un comité de selección de textos estimará os que en virtude da súa calidade permanecerán por tempo indefinido.

Artigos sobre A Coruña

Próximamente