INVESTIDURAS 2018

Nos Actos Solemnes de Homenaxes e Investiduras celebrados o 12 de maio de 2018 realizáronse as Investiduras dos Cabaleiros Electos:

  • D. Jesús Villanueva Pascual
  • D. Miguel Bello Rial
  • D. Luis Carro Fernández
  • D. Manuel Viso Sarmiento
  • Dna. Begoña Rodríguez Rodríguez
  • Dna. Guadalupe Teuntor Domínguez
  • D. José Carlos Cobas Folgueira
  • Dna. Socorro Fábregas Casal