O xoves 27 de abril, o Capítulo Xeral Ordinario reuníronse na ante-sancristía da Venerable Terceira Orde.

Na Axenda, houbo varios problemas que todos foron aprobados polo Capítulo:

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas do anterior Capítulo Ordinario e do Capítulo Extraordinario.
2.- Informe de actividades de 2016.
3.- Exame e aprobación, no seu caso, do balance do exercicio anterior.
4.- Modificación proposta de cotas.
5.- Proposta de actividades para 2017.
6.- Orzamento económico para 2017.
7.- Nomeamento de Cabaleiro de Honor.
8.- Propostas da Xunta de Goberno.
9.- Nominación de cabaleiros electos.
10.- Preguntas e preguntas.

 

Sen prexuízo da atención especial que dedicaremos neste sitio web para informar sobre o nomeado Señor do Honor 2017, o doutor Ángel María Carracedo Álvarez, e sobre o desenvolvemento de cada unha das actividades deste ano:

 

Tributos e Investimentos, Foro María Pita, XXVI Xogos Florales, etc. para obter unha información completa sobre o desenvolvemento xeral do acto pode ler a crónica do tenente ROCMP, Joaquín Nebot Guiñales.