O xoves 11 de xullo de 2019, no Acuartelamento de Atocha, sede da AHCMN procedeuse á firma do convenio de colaboración entre esta asociación, cuyo presidente é José Ricardo Pardo Gato e José Duarte Novo, Maestre da Real Orde. O obxectivo deste convenio é establecer un marco de colaboración entre a Real Orde e a Asociación de Historia e Cultura Militar Noroeste para o intercambio de información e experiencias, así como para o desenvolvemento de actuacións conxuntas para os efectos do cumprimento e potenciación dos seus respectivos fins.