ENTREVISTA EN
LA VOZ DE GALICIA


 

Maestre:
D. José Enrique Duarte Novo

Na edición de papel do luns 5 de xuño, o diario La Voz de Galicia publica a toda páxina unha entrevista de Fernando Molezún ao Maestre José E. Duarte Novo

  


 

Poden acceder á entrevista picando sobre a imaxe.

 

   

Na edición dixital dese mesmo día tambien publícase, aínda que incompleta, como poden ver a través da ligazón:

EDICIÓN DIGITAL