Con enorme éxito de público celebráronse os XXVII Xogos Florais Maria Pita no auditorio da Fundación Barrié, o venres 30 de novembro, sendo a condutora do mesmo e presidenta do Xurado Yolanda Castaño  e  “mantedor”  o Reitor da Universidade da Coruña Julio Abalde, que fixo unha ” laudatio” de María Wonenburger.  Se proclamou gañador destes Xogos a Carlos Dá Aira co seu poema “Axioma dá escolla” e concedeuse  un accésit a Beatriz Rey por “Abrirme”. A parte musical estivo a cargo da Agrupación Albéniz e o grupo de voces Millenium dirixido por Beatriz Varela, coa participación de Maikol Cabana e Andrea Varela que fixeron unha versión lírica do himno a María Pita.

ir a página