Maestre:
D. José Enrique Duarte Novo

 

SAUDO DO NOVO MAESTRE

Estimados señores:

Estou moi satisfeito en recibilo, no meu propio nome e na Xunta de Goberno que acaba de elixir e agradecendo a confianza que se nos colocou e do alto honor que representa representar unha gran institución como a nosa Real Orde dos Cabaleiros de María Pita

Chegados de entusiasmo ante a asumida responsabilidade, poñeremos todo o mellor coñecemento e comprensión no deseño das actividades, na súa execución e, sobre todo, na interpretación das súas aspiracións para un mellor servizo á Cidade que é a razón da nosa existencia. ; Basaremos o noso traballo en transparencia e comunicación sen reservas con todos, e en ambos os dous aspectos convídovos a participar activamente.

Recibir un abrazo efusivo e fraterno.

José Enrique Duarte Novo
Mestre do ROCMP