Presentación dos XXVIII Xogos Florales María Pita dedicados a Isabel Zendal.