Invitados pola Alcaldía, participamos na homenaxe institucional,  da conmemoración  anual da “Gesta de María Pita e os defensores da cidade”.

A comitiva estaba formada pola Real Orde  que a encabezaba, seguida polo Alcalde e o resto da corporación Municipal. Tras un breve discurso de D.  Xulio Ferreiro realizouse unha ofrenda floral na que participaron o Alcalde, o Maestre e a Canciller. Finalizando o acto coa interpretación do himno galego a cargo da Banda Municipal de Música.

ir a página