Na tarde do pasado luns día 27 reuniuse, na antesacristía da Venerable Orde Terceira, o Capítulo Xeral Extraordinario cun único punto na Orde do Día: a renovación da Xunta de Goberno.

 Abriu o acto o Maestre D. Manuel M. Moura e Pita dá Veiga que, tras saudar aos asistentes, cedeu a palabra ao Presidente da Xunta Electoral, D. Vicente Igrexas Martelo, para a lectura do Acta da reunión da citada Xunta Electoral, de data 14 de marzo, detallando todo o proceso da convocatoria de candidaturas para a Xunta de Goberno, que finalizou coa proclamación da única presentada, encabezada por D. José Enrique Duarte Novo, a cal cumpría todos os requisitos esixidos.

     Finalizada a intervención do Presidente da Xunta Electoral tomou de novo a palabra o Maestre D. Manuel Mª. Moura que expuxo as circunstancias producidas durante os dous anos do seu mandato e felicitou ao novo Maestre, D. José Enrique Duarte Novo, ao que fixo entrega do bastón de mando da Orde.

 

Tras agradecer ao Maestre saínte as súas palabras, o novo Maestre dirixiuse aos asistentes prometendo poñer todo o seu interese no desempeño do seu cargo para mellorar a actividade da Orde.

 

Seguidamente presentou, un a un, aos integrantes da nova Xunta de Goberno, recibindo cada un deles o aplauso dos asistentes.

 

E pechouse así o Capítulo Extraordinario, sendo ovacionado o novo Maestre por todos os Cabaleiros presentes, que ocupaban a totalidade das prazas dispoñibles para o acto.

 

 

 

 

 Unha vez celebrado este Capítulo Extraordinario, os membros elixidos para a nova Xunta de Goberno son:

 

  

Maestre:
D. José Enrique Duarte Novo

  Lugarteniente:
D. Joaquín Nebot Guiñales

  Canciller:
Dª Flory Fernández Villar

  Vicecanciller:
D. José Manuel Vázquez Forno

  Clavero:
Dª María del Carmen García Seijas

  Veedor:
D. Roberto Antonio Castro Blanco

  Alférez Mayor 1º:
D. José Luís Fernández Caramés

  Alférez Mayor 2º:
Dª Genoveva Gundín González

  Alférez Mayor 3º:
D. Manuel Brünbeck Valdés

  Alférez Mayor 4º:
D. Salvador Joaquín Peña Díaz

   

 

Desde aquí, a nosa felicitación aos electos e os nosos mellores desexos de éxito nesta nova etapa que agora se inicia.