Cea de gala a favor da Fundación Terra de Homes e o seu programa Viaxe cara á Vida.